Russian grammar

Russian Perfective Verbs

Russian Perfective Verbs

Rus Perfective Verbs es refereixen a les accions que siguin complets o puntual a la natura. Per exemple - "vaig escriure una carta (fins a la finalització)" és una acció perfective, mentre que "Estava escrivint una carta" és una acció imperfective, com no ho denoten completar l'acció.

Aquesta pàgina llista els Verbs Perfective més importants. La taula descriu fonètica, així com el model de conjugació requerida (s'indica pel nombre 1 o 2). Recordeu que els verbs perfective no es pot utilitzar en el temps present.

 

Asking, Requesting and Poising Questions

Asking, Requesting and Poising Questions

In a nutshell, remember that задавать/задать is used when you want to say that you have a question to ask. Use спрашивать/спросить to ask that question, remembering the proper rules as explained in the Bitesize graphic. And use просить/попросить to either request something from someone (an object), or to request someone to do something (an action). These three verb pairs will be our next Words of the Week in which we will provide the complete conjugation along with some additional sentence examples.

 

picture Asking, Requesting and Poising Questions