Russian phrase: how about something or someone

Как насчёт (com sobre alguna cosa o algú) és una frase molt funcional que es pot utilitzar com una pregunta, un suggeriment o una oferta. Com es mostra en els exemples, que pren el cas genitiu.

bitsize frase de rus: com sobre alguna cosa o algú

No votes yet